Znaczenie krwi

Z czego składa się krew?
Krew jest odmianą tkanki łącznej, jest płynna, składa się z krwinek czerwonych i białych. Erytrocyty, czyli krwinki czerwone, są produkowane w szpiku kostnym. Zawierają hemoglobinę, która przenosi w organizmie tlen oraz dwutlenek węgla. Luźne połączenie hemoglobiny z tlenem jest oksyhemoglobiną. Leukocyty, czyli białe krwinki krwi, produkowane są w szpiku kostnym, grasicy, śledzionie albo węzłach chłonnych. Limfocyty i monocyty pomagają w procesach odpornościowych. Trombocyty są najmniejszymi elementami morfotycznymi. Powstają z komórek macierzystych. Gdy uszkodzone zostanie naczynie krwionośne uwalniany jest enzym o nazwie trombokinaza. Dzięki niej protrombina przekształcana jest w trombinę.

Kluczowe informacje o naszej krwi
Krew może być utlenowana i odtlenowana. Ta pierwsza obecna jest w tętnicach obiegu dużego i żyłach obiegu małego. Krew odtlenowana jest słabiej wysycona tlenem niż krew utlenowana. Płynie w tętnicach obiegu małego i żyłach obiegu dużego. We krwi znajdują się składniki komórkowe (około 44 procent) oraz osocze (około 55 procent). Poza tym w krwi znaleźć można hormony, gazy oraz cukier, tłuszcze, witaminy, mocznik, kwas moczowy. Krew jest rodzajem zawiesiny. Lekkość krwi rośnie przy wysokim hematokrycie i niskiej prędkości przepływu. Czerwony kolor krwi pochodzi od hemoglobiny oraz grupy hemowej, która odpowiada za wiązanie tlenu.

Krew nasycona tlenem ma jasny i żywy odcień niż krew uboga w tlen. Wynika to z procesu przyłączania atomów tlenu do grupy hemowej. Osocze krwi jest roztworem białek, soli i związków chemicznych. Białka występują w osoczu, odgrywają one rolę w transporcie produktów odżywczych, procesach immunologicznych, krzepnięciu krwi, utrzymaniu stałego ciśnienia osmotycznego. Osocze krwi jest surowicą, uzyskaną dzięki odwirowaniu krwi. Surowica zawiera czynniki wzrostu, składa się w 91 procentach z wody i w 7 procentach z białek. Reszta to elektrolity, substancje odżywcze. Żółta barwa surowicy to efekt występowania bilirubiny.

Krew odgrywa ważną rolę – transportuje tlen i składniki pokarmowe do komórek, przenosi hormony i substancje między komórkami, zapewnia utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej, reguluje wartości pH oraz temperaturę ciała. Krew broni organizm przed ciałami obcymi, jest ważnym składnikiem odgrywającym istotną rolę w krzepnięciu krwi i fibrynolizie. Odpowiada za narząd ruchu, między innymi za erekcję oraz stałocieplność. Ma wpływ na temperaturę ciała, u ludzi wynosi ona około 36,5 stopni Celsjusza. Krew jest tym, bez czego organizm żadnego człowieka funkcjonować w ogóle nie potrafi, a jej znaczenie jest kluczowe dla ludzkiego zdrowia oraz samopoczucia. Dlatego teżwarto regularnie, minimum raz w roku zbadać swoją krew (czyli zrobić badania morfologiczne) w profesjonalnej przychodni, gdzie doświadczona pielęgniarka pobierze nam bezboleśnie próbkę krwi do zbadania.